marți, 19 ianuarie 2016

„Poetul în postură de Antolog”- din volumul „Izvoare de Lumină”- Traian Gh. Cristea- ed. Rafet-2015

Despre Antologia Cenaclului AntePortas - Traian Gh. Cristea

Nespusă bucurie am avut  auzind că s-a ivit pe harta culturală a Buzăului un cenaclu literar, numit Ante Portas, alcătuit din talentaţi iubitori şi creatori de texte poetice şi proză. I-am descoperit în antologia PAŞI ÎN CETATE( Editura RAFET, Râmnicu Sărat, 2014), volum care nu poate lăsa indiferent cititorul. Sunt prezenţi cu creaţii autori începând cu tinerele mlădiţe (şcolarii) şi terminând cu persoane aflate la vârsta deplinei maturităţi, dornici de a ne dărui arome noi, limpezite în apele cereşti ale scrisului cu chemare.
Se cuvine să dăm doar câteva date privind exis
tenţa noului cenaclu.
Conducerea  acestui factor de cultură a fost încre-dinţată domnilor Teo Cabel ( preşedinte ), Laurenţiu Belizan şi Valentin Tufan (secretar).
Salutat de scriitori valoroşi precum Marin Ifrim şi Ion Roşioru, cenaclul  ANTE PORTAS (cu sediul în Buzău, Casa de Cultură a Sindicatelor), condus de echipa mai sus amintită a şi dat primele roade, scoţând volumul antologic amintit la începutul acestei note-semnal.
De ce ne-a atras atenţia volumul?  Pentru că, prin-
tre altele, ni-l prezintă pe Teo Cabel  în  postură de an-tolog şi animator altruist, bucuros să-şi afirme colegii de cenaclu, şi de a demonstra opiniei publice că „Ante Portas” urzeşte creaţii literare demne de luat în seamă.    
Nu vom face o judecată critică a producţiilor literare din cuprinsul cărţii, fiindcă acestea se prezintă singure cititorilor, ci vom reliefa doar o caraterisică esenţială a cărţii, anume  grija cu care antologul a operat selecţia pieselor.
Se remarcă indubitabil conţinutul pieselor prin va-lenţele estetice, capabile să certifice perspectiva unei lău-dabile evoluţii a autorilor.
Bună parte dintre creaţiile existente în antologie cuceresc prin faptul că anumite reflecţii filozofice sunt învăluite de un lirism cald, emoţionant, creând o atmo-sferă provocatoare la meditaţie,  specifică creaţiilor poetice veritabile.
Am descoperit cu reală satisfacţie şi piese poetice în care eul liric monologhează atât despre condiţia umană, despre tainele iubirii ca aspiraţie continuă, care-şi aşteaptă împlinirea, cât şi despre sufletul frământat de marile probleme ale  omului contemporan, despre preţul fericirii...Se creează un spectacol care implică cititorul nu numai ca martor.
Singurul nostru regret care ne încearcă este că nu putem cita măcar mici frânturi din creaţia ficărui   autor prezent în acest volum. Drept consolare amintim o justă concluzie a lui Marin Ifrim, prezentă în postfaţa anto-logiei, concluzie în care se apreciază calităţile liderului grupului literar AntePortas, Ştefan Cabel (poet şi publicist) astfel: „De felul în care vor fi percepute abne-gaţia, altruismul şi onestitatea sa depinde şi viitorul grupării.” Consideraţiile scriitorului amintit se încheie cu o urare la care aderăm şi noi: (...) Sunt martorul unui start literar făptuit cu viteza Gândului. Aşa să ajute Dumnezeu toate sufletele norocoase prezente pe această arcă a cuvintelor!”

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu