miercuri, 19 august 2015

NICOLAE BRATU- UNIVERS POETIC. ANTOLOGIE DIN PERSPECTIVĂ PROPRIE-Rîmnicu SăratSărbătorile orașului Rîmnicu Sărat, se poate spune, au debutat cu un eveniment literar la Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu”, lansarea cărții profesorului Nicolae Bratu, moderată de scriitorul Petrache Plopeanu. Zi de muncă, 10.30, vineri14 august, totuși, cine a vrut și a putut, să se bucure de un moment poetic, a venit. Nu contează cantitatea, ci calitatea a spus moderatorul referindu-se la numărul celor prezenți.  
În acest volum, autorul, și-a reevaluat scriitura anterioară; selecția a publicat-o sub numele: Univers poetic. O antologie din perspectivă proprie, editura Rafet.
Nicolae Bratu, s-a afirmat prin abordarea rondelului. Deși formă fixă și aparentă prăfuită și anacronică, autorul o valorifică cu resurse nebănuite și cu prospețime, demonstrând că poezia chiar și cu formă fixă, este perenă, universal valabilă, atemporală.
Prezentată de scriitorul Petrache Plopeanu, cartea se desfășoară pe trei direcții:
rondel, haiku și traduceri din limba franceză. Moderatorul a făcut și o apreciere  pozitivă a activității culturale din municipiu Râmnicu Sărat, prin Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu”, condusă de prof. Violeta Vîlcu, promovată îndeosebi de revista Spații culturale și editura Rafet.
Nicolae Bratu a fost publicat și în Oglinda literară la Focșani.
Grafica și coperta cărții semnate de Daniela Petre.
Au vorbit despre volum: Violeta Vîlcu, Manuela Camelia Sava, Teo Cabel, Vasile Ghinea, Mioara Bahna, George Anghel,  Valeria Popa. Umorul a fost asigurat cu tot devotamentul de veteranul veșnic tânăr, Matincă Costea.
Autorul a citit și rondeluri, dar și poezie fără rimă, Sunt un simplu grăjdar, Emoții de toamnă.

                                                                            Teo Cabel


din volum:

Rondelul gării pustii
Sunt în gara unde trenul nu opreşte,
Ceasul pe peron a stat de mult;
Printre linii doar mohorul creşte
Lampa spartă mă priveşte mut.

Trece noaptea, ziua se iveşte,
Totul e încremenit demult...
Sunt în gara unde trenul nu opreşte,
Ceasul pe peron a stat de mult;

De aici nimic nu mai porneşte,
Sentiment de-ncremenit tumult,
Timpul pare că nu se clinteşte
Şi mă -ntreb de sunt aici de mult.
Sunt în gara unde trenul nu opreşte..


Rondel
de toamnă timpurie
Mă uit într-o frunză, sunt galben ca vinul
Mustit din broboane de soare bălai;
Mi-e gândul fugar şi amar ca pelinul
Şi zboară cu frunze -frenetic alai

Zugrav neglijent este timpul, hainul,
Aruncă pastel peste pânză şi, vai,
Mă uit într-o frunză, sunt galben ca vinul
Mustit din broboane de soare bălai

Sunt soare, sunt umbră, nu ştiu ce-i suspinul
Şi frunza îmi cântă duios, ca un nai,
De dragoste, ură şi dor de căminul
De raze, de boabe din soare bălai...
Mă uit într-o frunză, sunt galben ca vinul.


sunt un simplu grăjdar
sunt un simplu grăjdar
dimineața dau drumul turmelor de iepe sirepe
să alerge
pe calea lactee
până la locul de păşune si de adăpat
şi mereu le pierd în lanul bogat
şi gustos din jurul
planetei albastre
pierd puii de găina ce zboară deja către alte planete cu
aripi de gând
am încercat să hrănesc un cal prăpădit
cu jăratec să-l ducă pe tata în styx
dar tata, ca un adevărat erou, și-a gasit inorogul
un cal balan ce l-a purtat adesea
în copilarie spre zări albastre
acum l-a dus la trap spre Câmpiile Elizee
cum spuneam, sunt un biet grăjdar, nu un dalb harap
şi, tată, mă iartă, nu ştiu să aleg caii spre loc de odihnă..

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu