vineri, 5 decembrie 2014

Umbra în uniformă sau prezentificarea absenţei - Prefață de ION ROȘIORU                            
       Romancier tenace, Dumitru Dănăilă, care a debutat editorial în 2008, a ajuns, iată, la cel de al şaptelea roman: Umbra în uniformă (Editgraph, Buzău, 2014).
       Subiectul acestei noi şi incitante apariţii editoriale a neobositului prozator buzoian este, ca şi cele ale romanelor sale precedente, de o strictă actualitate, firul său diegetic devansând timpul real al redactării şi ajungând până în preajma sărbătorilor de iarnă ale anului 2014. Subsemnatul a lecturat manuscrisul în luna noiembrie a anului respectiv. Romanul este „un bocet metafizic”, spre a vehicula o sintagmă metaforică cu care a fost, pe bună şi inspirată dreptate, caracterizat romanul Ce mult te-am iubit al lui Zaharia Stancu, sintagmă pe care am mai folosit-o cândva şi atunci când am scris entuziast despre E noapte şi e frig, seniori, tulburătorul roman al lui Laurenţiu Fulga.
       Dumitru Dănăilă este prin firea sa un optimist incurabil, după cum observă, într-o cronică recentă, Tudor Cicu revenind asupra romanului Rătăcit printre milionari. (A se vedea în acest sens, impresiile de lectură plasate de publicistul, poetul şi prozatorul amintit pe Blogul său din 21 noiembrie a.c.).
       Sentimentul de singurătate al celor de lângă care copiii au zburat pe la casele şi rosturile lor se avivează mai mult şi mai intens ca oricând în jurul sărbătorilor de iarnă. Este şi cazul protagonistei Natalia Smeianu, pensionară văduvă aflată în faza de pe urmă a unei boli neiertătoare şi care, aşa cum zice-se că se întâmplă în astfel de situaţii-limită, îşi trece în revistă, cu bunele şi cu relele ei, întreaga existenţă. Un loc aparte în această retrospectivă testamentară îl ocupă, cum era şi firesc într-un roman preponderent de dragoste, soţul ei, poreclit admirativ Generalu, care a murit cu un sfert de veac în urmă, tot într-un decembrie şi anume cel în care au izbucnit şi s-au derulat evenimentele ce au clătinat din temelii societatea românească care a gravitat o jumătate de veac pe orbita nefastă a comunismului de care definitiv şi categoric nu se va debarasa niciodată.
        Romanul e rezultanta inspirată a împletirii alerte şi meşteşugite a mai multor fire sau planuri narative, analepsele de rigoare constituind substanţa epică a unei cărţi-recviem unde poezia e mai prezentă ca în niciuna din scrierile anterioare ale lui Dumitru Dănăilă care, prin înverşunarea cu care abordează diverse aspecte ale societăţii de azi, ca şi prin ritmicitatea susţinută a scrisului, poate fi socotit un Cezar Petrescu al începutului de secol şi de mileniu românesc. Această ipostază, destul de măgulitoare în proza actuală, mai e ilustrată, după observaţia întrutotul justă a lui Emil Lungeanu, şi de romanciera şi publicista Eliza Roha.
       Memoria lui Dumitru Dănăilă, respectiv modul de a-şi structura discursul romanesc, sunt destul de capricioase, proustiene parcă, în sensul nerespectării cronologiei faptelor relatate. La început e adusă în prim plan moartea mai mult sau mai puţin enigmatică, a lui Atanase (Tase) Smeianu, fost ofiţer care nu-şi mai află rostul în atmosfera entuziastă a întrunirilor revoluţionare haotice din Piaţa Palatului din Buzău, ca apoi, pe parcursul romanului, să fie evocate diverse etape din devenirea bărbatului ce, de acolo de sus, continuă să-i fie alături la bine şi la rău, apariţiile sale putând fi asimilate şi asimilabile categoriei fantasticului firesc şi pe deplin umanizat. Din această perspectivă, romanul aci în discuţie este o convingătoare prezentificare a absenţei celui dispărut, spiritul său tutelar fiind unul ocrotitor şi benefic, chiar dacă, în conversaţiile sale cu eterna sa iubită, se străduieşte să nu dezvăluie nimic despre secretele lumii din care coboară periodic, poate alunecând pe-o rază, cum ar spune Eminescu. La antipod, pe palierul strict real(istic), avem de-a face cu mai multe romane sau, aşa cum ne-a obişnuit prozatorul, bildungsromane: al lui Tase, al Nataliei, al Dorinelei (mama), al lui Savin Frângulescu (bunic), al Ninetei (bunica), al copiilor Irinel, Codruţa şi Angel etc. Una din temele implicite ale romanului rămâne cea a timpului care nu iartă (fugit irreparabile tempus, nu-i aşa?). Rămâne, şi prozatorul se achită conştiincios de această sarcină autoimpusă, salvarea de la uitare prin povestire. Trăim, se zice, atâta vreme cât cineva îşi mai aduce aminte de noi şi ne mai rosteşte, fie şi din când în când, numele şi ne pomeneşte faptele. Astfel e refăcut traseul biografic al fiecăruia dintre protagonişti, perspectiva auctorială coexistând întregitor cu a unora dintre personajele ce-i evocă pe cei dragi lor.
       Tase Smeianu e un copil ambiţios şi care înfruntă toate vitregiile spre a purta într-o zi uniformă militară. El ştie că trebuie să-şi depăşească starea socială de simplu fecior de pădurar şi îndură cu stoicism rigorile şcolii militare „Dimitrie Cantemir” din Câmpina. Călirea fizică, psihică şi intectuală fac din el un adolescent după care toate fetele din oraşul de la Curbura Carpaţilor întorc privirile şi râvnesc să-i intre-n graţii. Din discuţiile cu Relu, coleg de liceu militar, Tase, zis Generalu, deduce că întregirea personalităţii în devenire trebuie să implice şi una sau mai multe experienţe erotice, lucru care, cum este şi firesc, îl înspăimântă şi-l intrigă în acelaşi timp. Când o tânără şi irezistibilă doamnă, Rozana, soţie de finanţist, îl invită la ea acasă, junele cantemirist îşi face fel şi fel de visuri. Lovitură de teatru: doamna care-i tulburase şi-i aprinsese imaginaţia nopţi în şir voia de fapt să i-o prezinte pe nepoata ei, Letiţia Adamache,  elevă emancipată şi orgolioasă la un liceu buzoian şi nutrind gândul de a deveni actriţă. Are loc un schimb de epistole platonic-febrile, ca în anul următor fata să-i spună că între timp se îndrăgostise de un altul mai norocos. Nu-l avertizase pe cantemirist de acest lucru pentru că nu voise să-i pricinuiască o suferinţă în preajma examenului de sfârşit de studii. Se vindecă de eşecul în dragoste cunoscând-o pe Natalia Frângulescu, viitoare învăţătoare navetistă şi mai apoi profesoară de limba şi literatura română, fată cu care se va căsători după ce el va fi terminat Şcoala de ofiţeri şi va fi fost repartizat la o unitate militară din capitală. Cei doi au amânat cât au putut acest eveniment al căsătoriei după datina creştină: un ofiţer nu avea voie să se cunune religios (a şi fost „turnat” pentru asta de un coleg invidios), plus că erau conştienţi de problemele care i-ar fi atârnat greu la dosarul de cadru militar de carieră: mama Nataliei, Dorinela, se stabilise în Italia spre a-şi desăvârşi cariera artistică. Ca în teatrul racinian, multe din personajele acestei cărţi sunt sfâşiate de trăiri contradictorii şi ele trebuie să opteze dureros între visul vieţii lor, cariera, şi dragostea pentru cei din familie. Moartea Dorinelei, care trebuise să plece din ţară, unde predase muzica la o şcoală de la margine de capitală, şi să facă o strălucită carieră de interpretă şi compozitoare de muzică uşoară la Milano, rezolvă aceste conflicte interioare şi deopotrivă politico-ideologice şi treburile îşi urmează cursul lor firesc. La şicanările pe care camarazii invidioşi i le fac lui Anastase Smeianu, care nu va mai ajunge astfel să-şi schimbe porecla în renume, se adaugă nemilos şi o durere de coloană care-l va conduce la o pensionare prematură. Pe acest fond de debusolare îl prind Evenimentele din iarna lui 1989 când devine dependent de televizor (de-ar fi fost el singurul care a muşcat din nada manipulărilor acelor zile în care comuniştii din eşalonul al doilea al partidului roşu preluau, din mers şi  cu toată neruşinarea, puterea!). Pe fondul acestei derute naţionale nu-i greu de înţeles de ce accidentul de maşină al lui Tase poate fi suspectat că a fost provocat cu bună ştiinţă de cel aflat la volan, ca să nu folosim vocabula sinucidere.
        Personajele lui Dumitru Dănăilă sunt de mare frumuseţe şi robusteţe morală şi fizică, mereu în contrast că urâţenia societăţii meschine în care trăiesc, îndeosebi după cel de al doilea război mondial. Portretele sunt pilduitoare, precum cel al bunicii Nataliei, surprins în ziua când Generalu vine pentru prima oară în vizită la cea care-i va deveni o soţie mai răbdătoare decât Penelopa: „Doamna în vârstă, deloc gârbovită, nici stafidită, dimpotrivă, la cei şaizeci şi şapte de ani ai săi, zdravănă, vioaie, rumenă în obraji, are blândeţea pe chip, cum au mai toate bunicile şi nu se deosebeşte de o femeie simplă, de la ţară decât prin straiele care le-au cam înlocuit pe cele din satul în care a venit ea”. Tinereţea ei spirituală se simte şi în felul de a glumi şi de a face aluzii la realitatea bântuită de securişti. Când află că Tase e un ofiţer în devenire ea i se adresează nepoatei cu aceste cuvinte: „Se simţea lipsa lui taică-tău, dar ofiţeri au dat destui pe aici, zice Buni cercetându-l din nou cu privirea pe tânărul musafir. Crezi că civilii ăia de întreabă de fata mea, de întreabă ce mai ştiu de ea, ce legături am eu cu ea, crezi că ăia nu sunt ofiţeri? Sunt, sunt de la...”.
        Un personaj frumos prin altruismul lui constructiv este Gino, impresarul italian care-o ajută pe Dorinela să se afirme în chiar patria muzicii. Nimic din aventurierul afemeiat şi profitor nu se întâlneşte la acest personaj ce dovedeşte fler în depistarea talentelor autentice.
        Pagini întregi sunt dialoguri care ne duc cu gândul la faptul că oricând prozatorul ar putea deveni un dramaturg de succes. Multe replici capătă valenţe premonitorii şi ele anticipează scurtimea destinului comun rezervat îndrăgostiţilor care ard cu intensitate pe rugul iubirii lor. De pildă, în ziua când Tase i-a cunoscut familia Nataliei, el ţine s-o prezinte imediat pe fată alor săi: -Aşa cum eşti să apari! Eşti nemaipomenită! - N-am mai pomenit atâta repezeală... De ce ne grăbim atât?  - Nu ne grăbim noi, viaţa ne grăbeşte! Ea nu are timp...”. Există un adevărat ceremonial adresativ în replicile pe care le formulează îndrăgostiţii ce le pigmentează cu mici ironii şi autoironii spre a nu cădea în sentimentalism şi-n desuetudine.
        Pe întinsul romanului poematic întâlnim fraze care prin tonalitate şi repetarea unor vocabule amintesc de stilul lui Zaharia Stancu. Vorbind de pădurarul Mirică Smeianu, tatăl viitorului ofiţer, autorul notează: „Tatăl lui Tase, în costum de culoarea ierbii, e roşu la faţă, nu de la soare e roşu, el stă mai mult la umbră, de la... sat (adică de la cârciumă, n.n.) e roşu”. De efect, în dialectica stilistică a protazei cu apodoza, e începerea propoziţiilor şi a frazelor cu verbul: „N-a stat până la ziuă Natalia în casa lui Tase”;  „Se detaşează de tot şi de toate Natalia”; „E gata de plecare Natalia şi parcă tot ar mai vrea ceva”; „S-a ţinut de cuvânt Umbra”; „Sunt mai puternice iubirile de la distanţă” etc. Nu lipsesc nici enunţurile cu caracter aforistic: „..primele iubiri nu prea rezistă, sunt ca ploile de vară, vin şi trec repede”.
        Umbra în uniformă este o meditaţie despre singurătate, dragoste, camaraderie, aşteptare, fidelitate, destin, datorie, onoare, opţiune, conflict între generaţii, respect faţă de memoria celor duşi, echilibru matrimonial, sacrificiu, statornicie, muritudine, patriotism etc. Romanul consolidează un nume de prozator care s-a impus în chip vertiginos într-un interval  temporar destul de redus, cam anul şi romanul, cum s-ar putea spune, fără ca expresia rimată să aibă ceva peiorativ. Secvenţele narative şi dialogice alternează cu tot atâtea suspansuri care-l ţin pe cititor în alertă şi nu-i dau niciodată prilej să se plictisească, să-l tenteze să citească pe diagonală sau chiar să sară peste anumite pagini considerate ingurgitabile. Faptul că prozatorul s-a format la şcoala publicisticii riguroase de altădată îşi spune cu prisosinţă cuvântul benefic, conciziunea şi claritatea fiind mărcile de bază ale scrisului lui Dumitru Dănăilă, un prozator despre care am scris de fiecare dată cu reală plăcere şi încântare.


                                                                                                                        Ion Roşioru


Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu