vineri, 27 noiembrie 2015

Curajul rostirii, îmblânzirea extremelor - Cornelia Ionescu Ciurumelea - Tatuaj de melancolie

După lecturarea prefaței, semnate de scriitorul Nicolae Peneș, deschizând volumul de versuri Tatuaj de melancolie, al poetei Cornelia Ionescu Ciurumelea, editura Rafet, 2015, prima impresie este grafică. Punctele de suspensie, singurele repere de punctuație, sugerează  armătura unei planete de poezie, ca meridianele și paralelele unui planiglob. Acest fapt se certifică continuând lectura. Prezența generoasă a punctelor de suspensie  face ca acestea   să anulează rostul pe care ar trebui să îl aibă în structura ortografică a textului.
Exprimarea este dublă cuvânt - imagine. Bogăția textului, un năvod; autoarea a pescuit nuanțele din virtualitatea cuvântului. Șuvoiul puternic al intensității receptării impresiei nu inundă, nu iese din matcă. Puternic, acesta este canalizat de rețeaua punctelor de suspensie în imaginea fenomenală a unui univers. Poeta face parte din acest fenomen, îl sesizează, se poate ridica spiritual din condiția de muritor îndrăznind să aleagă doar ceea ce vrea, ce i se potrivește.
Curajul rostirii, curajul sincerității. Între spațiile textului te poți pierde, dar poți arunca punți, chiar construi poduri, mai lungi, mai scurte. Pe drumul lecturii impresia îți dă libertatea de a merge odată cu autoarea, dar și singur, descoperindu-te în această bogăție de culori și semnificații.
Prima poezie este un Autoportret ale cărui tușe finale demască starea de prezență continuă a autoarei: pictez marea... pictez marea... pictez marea.../ din imginație... fără măcar să o aud.../ șevaletul din colțul odăii... mă arde pe rug.
Repetarea  sintagmei pictez marea crează o imagine de adăugare continuă. Nu acel tablou în care linia orizontului limitează și obturează. Aici prin punctele de suspensie și repetarea sintagmei se crează impresia de adăugare continuă a unui val, a altui val, val după val.
Valul mării este cel care prin materializare pe șevalet lucrează estetic și declanșează sentimentul de catharsis. Arta crează rampa pentru saltul  imaginației. Care mare? Cea  albastră, întinderea de ape? Marea... sărbătoare a sufletului, marea dragostei, marea revelației?
Mare și rug. Două stări pe care doar artistul le poate dresa, armonizându-le estetic, evitând tărâmul nebuniei. Nebunia este pentru rătăciți, pentru cei cărora reperul  le devine alunecos, fără consistență, se destramă, se întrepătrunde cu alte repere, furându-le arealul. Curajul rostirii, prin îmblânzirea extremelor,  sursa de bogăție a nuanțelor, este atitudine creatoare. În poezie totul este viu, articulările sunt „normale” în ficționalitatea lor, plauzibile: ploaie rădăcinoasă (pag 11), rădăcini de aripi  (12), ecoul de pâine crudă  (14).
Ce ordine se instaurează prin scrierea versului! Fereastra... și-a revărsat acuarela cu greieri/ peste ecoul tău... întors... și...adormit pe covor //.(Iarmaroc de cuvinte)
La granița de inflație dintre cuvânt și imagine, poeta se redresează mereu ca un pilot sigur pe avionul său și pe reflexele sale, pe ce a acumulat.
În poezia Corneliei Ionescu Ciurumelea, fondul  are puls, prezență, intensitate,  este organic, dar și escaladare vertiginoasă de pe orizontal pe vertical.
Cuvântul nu este doar cuvânt, ci sămânță de semănat sensuri.
Trăirile, cândva fructuoase, în oglinda melancoliei sunt strunjite în diferite unghiuri, ca un diamant. Sentimentele puternice, vibrează în semne de tatuaj.
Distilată până la simbol, iubirea, în nuanțe diferite, din momente diferite, pulsează pe tâmpla poeziei ca un tatuaj.
Tatuajul este scrijelire estetică, chiar și profesionist executat doare. Chiar închinat unui caz fericit doare. Nefericit? Doare mai tare pe moment. Pe urmă intervine prezența ca simbol al momentului marcat, amintirea.
Lacrima ta... o aprind în sfeșnic de gând/ ca pe o lumânare de tămâie curată/ și-mi tatuez... cu lumină de nufăr/ ...pe trup.../ cea din urmă poveste adevărată(Fântâna păgână); regatului meu de cerneală/ îi deschid fereastră de colivie(Melancolie); castanii unui oraș/ de moartea uitării asediați(Frescă de sânge); Ochii tăi... curg... stalactită de apă.../prin antarctica-mi șoaptă(Argile imperiale)

Poezia este o stare de fapt a lumii, chiar dacă lumea nu o observă. Poeta din această lume ne vorbește.
Eu... lacrima... ceară de vânt... în poem.../ ți-o dezbrac de cuvinte(Nimeni), Din țărâna ta care-mi știe/ rostul poemului ce-mi urcă/ prin capilare de sânge.../ Tu... îmi îmbraci cu veșminte scrobite din egoistă ispită... umerii goi(...) Carnea mea se preface în ciorchine de sare.../ și... am rană albastră pe coapse.../ tatuată de cerul mâinilor tale...(Geometrie de frică)

Culorile, galben, albastru, roșu (sângelui) sunt prezente ca centre de energie, puternică sau difuză, centre de tensiune declanșată de omniprezența  silabei, versului, cuvântului: fântâna simetriei albastre ( Polux și Castor), mileniu de galben(Mileniu de galben); Galbenul e umbra mea( Umbra împăiată);

Mușc din mărul secundei ce sună a pârg.../ mă  învelesc în culoarea-i rostogolitoare/(...) eu... cu sângele cald... mă descalț.../ ( ...) Mă ascund în scorbura ta de palmă... în litera ta străveche... unde sânii mi-i culci sub nămeții de veghe.../(...) Cuvintele ... au gene de vrăbii / ce se scaldă-n țărână de stele turcoaz.../și mi-e frică să dorm.../ timpanul poemului.../ mi-e treaz... mult prea treaz...(Sinucigaș amurg) sau tu bați potcoavă de lacrimă/ aripei mele rătăcitoare...(...) Acolo... eu... o migdală de cer... cal troian/ tropăind prin labirintul sângelui tău.../ zdrobită voi fi în creuzet de cuvânt...(Migdală de cer)

Un volum cît un univers. Material îl ții în mână, îl citești, dar impresiile se întind,  se multiplică și te întrebi unde se termină? Dar poezia nu trebuie să se termine!
Intertextualitatea nu o prinde captivă pe autoare în patina ei. Este tocmai treapta pe care se ridică pentru a se individualiza: Trup de Ana, Cuvinte nefardate, Zăpadă de leac, Ecou baroc, Luturi înaripate, De-a v-ați ascunselea.
În Himeră versuri antologice sunt elocvente: Te strig dintr-o tencuială vie de timp.../din triunghiul regal al răbdării astrale...(...) Cuvinte... neașezate-n tipare.../netopite-n creuzete carnale.

Când eroticul devine tortură? Când mintea ca loc de coacere, prefacere, selecție, deprindere, devine inutilă și se caută extazul: mintea mi-o dizolv în cuvinte... sălbatică evadare.../(...)Am pleoapa suspendată de ceruri.../dar pe trupul de lut/ mă dor... pământenele... răni de sărut...(Răni de sărut); în Materie, materia trupului meu.../ e spirituală rupere a ploii în metaforă.
În Ouă de adevăr, Cișmea de stea, Rochie de mireasă, Pârguire de sân, se conturează fragilitatea sentimentului de a fi fericit, dar și forța acestei stări  atunci când, chiar și pentru scurt timp, energiile pe care le descătușează vin și alimentează uneori omul pentru tot restul vieții.
Tatuaj de melancolie este un volum inedit în peisajul poetic actual. Cu acest volum Cornelia Ionescu Ciurumelea semnează original în antologia poeziei de dragoste. Cuvântul  și imaginea  se logodesc într-un cuplu capricios, pentru că fiecare vrea  totuși să aibă propria personalitate. Autoarea ține într-o  mână penelul în celaltă creionul.  
Uneori îi este greu să se hotărască, pentru că parafrazând un vers citat mai sus
viața și-o dizolvă și în cărțile pe care le scrie. Cărțile vor rămâne!

                                                                                                                                                                        Teo Cabel

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu