marți, 20 septembrie 2016

Traian Gh. Cristea despre volumul „Trepte”Noua carte a lui Teo Cabel (TREPTE, Editgraph,2016) constituie o mărturie-document a atmosferei literare în care a fost implicat autorul de-a lungul a câtorva ani, aici, pe plai buzoian. 
     Pentru început, am constatat că volumul acesta  este un incontestabil atestat al energiei cu care tânărul  scriitor buzoian trăieşte evenimentele literare la care ia parte.
Lectura cărţii mi-a amintit de inspiratele cuvinte ale lui J.P. Sartre("Les Mots") care preciza că a scrie înseamnă: ,,…a grava pe Tablele infinite ale Verbului fiinţe noi/…/, a prinde lucrurile vii în capcana frazelor/…/, a înălţa catedrale de cuvinte sub ochiul albastru al Cuvântului.”  Este  tocmai ceea ce s-a străduit  să facă autorul volumului, scriind, consemnând nu ca un martor inofensiv, ci în calitate de participant cu sufletul la spectacolul unor evenimente literare care nu pot fi trecute cu vederea. 
Voi ilustra cele afirmate prin punctarea unor caracte-ristici ale scriiturii lui Teo Cabel prezente în noua sa lucrare, caracteristici care fac plăcută lectura acestei cărţi.
   Prezentarea subiectivă a derulării întâlnirilor dedicate comemorării nemuritorilor scriitori este succint prefaţată cu aleasă pertinenţă, punctată cu opinii personale şi  detaliată cu exactitate. De pildă, activitatea “Dor de Eminescu“(Casa de Cultură a Sindicatelor-Buzău, 2012)   văzută de Teo Cabel începe cu astfel de cuvinte: Nu există literatura română azi fără Mihai Eminescu, orice ar spune cei obsedați de valoarea poetului nostru.
    Eminescu este o dimensiune foarte incomodă pentru cei care strecoară literatura prin inimi de gheață. Este atât de imensă această dimensiune, Eminescu, încât îi sperie, îi în-furie, plasându-se în subconștient, sub „Poetul Nepereche” (…)
O altă caracteristică deosebită este  spiritul de observaţie caracterizat prin acurateţe şi predilecţia pentru esenţial.
Apoi, nu se poate trece cu vederea adaptarea consemnărilor la tipul de activitate. Astfel, lansările de carte au tonalitatea impusă de eveniment; decernările de premii sunt în consonanţă cu bucuria momentului; remarcarea contribuţiilor meritorii la întreţinerea climatului cultural,  comemorările, concursurile, prezenţele notabile la unele activităţi, sărbătorirea unor scriitori toate se bucură  de o abordare adecvată, străbătută de un  fior emoţional care nu te lasă indiferent.
Despre o lansare de carte la Râmnicu Sărat, condeiul cronicarului a notat cu promptitudine: Membrii cena-clului „Al. Sihleanu”, invitați, au venit să-și susțină o colegă cu ocazia lansării cărții sale și să asculte cuvânt de zidire sufletească rostit, nu întâmplător, cred eu, în preajma începutului Postului Paștelui, de părintele profesor, dr. Mihail Milea, venit de la Buzău să dăruiască volumul său cu un titlu mai mult decât sugestiv, Duhovnicul. Întâlnirea este fixată în timp- sâmbătă 16 martie, 2013- şi catalogată drept “veritabilă deblocare pozitivă de la individual la colectiv”.
Ar mai fi de adăugat faptul că în volumul TREPTE se strecoară subtil  spiritul altruist al autorului, fiindcă, spre deosebire de alţi confraţi  el  nu suferă de trufia scrisului, ci se bucură alături de participanţi să consemneze  măre-ţia evenimentului, întâmplării, activităţii respective. Zâmbind, realizează crochiuri; smerit, venerează talente şi chipuri; entuziast, reliefează ceea ce este sau ceea ce se prefigurează a deveni valoare.
De bun augur este şi faptul că în carte atât  prefaţa, postfaţa şi notele de lectură, cât şi realizările dobândite de autor pe tărâmul scrisului conturează o veritabilă şi impresionantă carte de vizită, ajutând cititorul să cunoască ce reprezintă Teo Cabel în perimetrul culturii buzoiene.
Deoarece,  concomitent cu poezia scriitorul numit mai sus încearcă să ţină trează lumina cuvântului scris prin consemnări ce vor dăinui,  îl consider un entuziast umanist care iubeşte cartea, aromele binecuvântate pe care le împrăştie aceasta, dar şi pe făuritorii ei.
În societatea cunoaşterii  binevenite-s descoperirile benefice omului, însă cuvântul scris are sacralitatea lui, fiindcă trimite la “aşezarea minţii noastre de până acum.” Conştient de acest fapt, autorul evită exagerările, gongorismul sau relatările telegrafice inoportune.
Ca orice lucrare de acest tip, şi aceasta poate avea scă-pări inerente;  însă important e, sunt convins, că acei cititori avizaţi şi de bună-credinţă  care se vor apleca asupra volumului  vor  descoperi valoarea lui documentară incontestabilă. 
Pe aceste considerente se poate afirma cu  certitudine că volumul TREPTE reprezintă un dar de suflet pentru prezent şi pentru posteritate, dar  care oglindeşte un segment al vieţii spirituale buzoiene la început de mileniu şi care va constitui un argument al identităţii ei spirituale.
                                                                                                                         Traian Gh. Cristea

Mulțumesc, domnule profesor! 
 

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu